• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214482 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ อินทผลัม สายพันธุ์บาร์ฮี จังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ อินทผลัม สายพันธุ์บาร์ฮี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกอินทผลัมจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 อินทผลัมสด สายพันธุ์บาร์ฮี10

29 มิ.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

           ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท เพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่10

29 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 2

กิจกรรม “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย10

24 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม