• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222541 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนอุดหนุนการสั่งซื้อกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการนำกล้วยไม้สำหรับจัดงานหรือกิจกรรม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ รายละเอียดสินค้า 1. กล้วยไม้ที่จำหน่าย 2 สายพันธุ์10

13 ก.ค. 2563 33

อ่านเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ10

13 ก.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกับกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4

ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกับกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนกระเทียมแห้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญชวนอุดหนุน กระเทียมแห้ง คุณภาพดี จากกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - กระเทียมตัดลอน  ขนาดบรรจุ10

13 ก.ค. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม