• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214964 ยอดเข้าชม

สรุปประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563

สรุปประเด็นข่าวที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อ Social Media และสรุปประเด็นแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 256310

24 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์...เรื่องการรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง

ด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ในคุณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ครบวาระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง10

24 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เผยราคาสินค้าวันนี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้พบว่า ราคาสินค้า ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า มี กุ้งขาว ขนาด10

19 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม