• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220194 ยอดเข้าชม

*ข่าวประชาสัมพันธ์* ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.

  ***ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.*** สามารถสแกน QR Code10

10 ก.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 8

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ได้จัดทำจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาเด่นในฉบับ ดังนี้10

10 ก.ค. 2563 45

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA"

ขอเชิญชวนเกษตรกร สหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA"                     โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล10

10 ก.ค. 2563 62

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อเกลือจังหวัดสมุทรสาคร  เกลือเม็ด - ชนิดเกลือขาว (ราคากิโลกรัมละ 2.40 บาท) บรรจุกระสอบ 40 ก.ก.10

10 ก.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อลำไยพันธุ์อีดอ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อลำไยพันธุ์อีดอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจัังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบช่วงระบาดของเชื้อโควิด 19  ลำไยพันธุ์อีดอ เกรด AA + A (ตะกร้าขาว)10

10 ก.ค. 2563 36

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า เนื้อหมู เพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ150-155บาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้พบว่า ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงหลายรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย เนื้อหมู ราคาเพิ่มขึ้นเป็น กิโลกรัมละ10

9 ก.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม