• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212889 ยอดเข้าชม

โครงการศึกษาสำรวจประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ และระดมความคิดเห็นด้วยกาดรประชุมกลุ่มย่อย10

19 มิ.ย. 2563 41

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนสั่งซื้อเผือกหอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุน "เผือกหอม" จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกเผือกหอม ตำบลตาลาน อำเภอผักไก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ⇒เผือกหอม ราคาจำหน่าย (คละไซร์)10

18 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม