• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215640 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

17 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนมันเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ มันเทศญี่ปุ่น สายพันธุ์โอกินาวา (มันส้ม) และสายพันธุ์ purple sweet (มันม่วง) จากพื้นถิ่นห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี10

15 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2563

          วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง10

15 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม