• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204402 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อมังคุดจากชาวสวนจังหวัดระยอง

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้ที่ link https://pcoc.moc.go.th:8080/upload/Manage_News/21/multiupload/20200525162922_jg94.pdf หากไม่สามารถดาวน์โหลด Link ได้ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้ที่ด้านล่าง>>>

25 พ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา10

25 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง10

25 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

25 พ.ค. 2563 65

อ่านเพิ่มเติม