• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218724 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566-2570)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดโครงการคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

9 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม