• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220393 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 4/2565

        วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง)10

23 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 102

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่10

22 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม