• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214696 ยอดเข้าชม

ระชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 2/2563

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)10

4 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 10

4 มิ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
"โครงการส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเปิด "โครงการส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค"10

4 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ10

4 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม