• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204020 ยอดเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.10

15 พ.ค. 2563 78

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 14/2563

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

15 พ.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม กับพนักงานจิตอาสา และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ไออาร์พีซี มอบ Face Shield

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ร่วมกิจกรรม กับพนักงานจิตอาสา10

14 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม