• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215426 ยอดเข้าชม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี10

4 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจงโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดระยอง10

2 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ลุยขายข้าวฮ่องกง จัดประชุมทางไกลกับผู้ส่งออก-ผู้นำเข้าเกาะติดสถานการณ์

“พาณิชย์”จัดประชุมทางไกลร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ติดตามสถานการณ์การค้าข้าว เผยฮ่องกงขอบคุณไทยที่ส่งออกข้าวให้ต่อเนื่อง ส่วนไทยยันไม่มีการห้ามหรือจำกัดส่งออก พร้อมจัดส่งข้าวให้เต็มที่ แม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบุหลังโควิด-19 คลี่คลาย จะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวไทยต่อ10

2 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำชี้แจง เรื่อง หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานราชการทราบถึงการกำหนดอายุของหนังสือรับรองและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital10

1 มิ.ย. 2563 44

อ่านเพิ่มเติม