• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220970 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนอุดหนุนมันเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ มันเทศญี่ปุ่น สายพันธุ์โอกินาวา (มันส้ม) และสายพันธุ์ purple sweet (มันม่วง) จากพื้นถิ่นห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี10

15 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2563

          วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง10

15 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์....ขอเชิญชวนสั่งซื้อพริกไทยขาว จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญชวนสั่งซื้อพริกไทยขาว  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการพริกไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละเอียดการจำหน่าย > พริกไทยขาว ราคาส่ง10

12 มิ.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม