• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

202651 ยอดเข้าชม

พิธิเปิดงาน “โครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 จังหวัดระยอง”

             วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์10

13 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนสั่งซื้อเงาะ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนเงาะจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือ ช่วยชาวสวนเงาะจังหวัดระยอง โดย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนสั่งซื้อเงาะ จำหน่าย กิโลละ 15 บาท10

12 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง

 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง ตามที่จังหวัดระยอง10

12 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม