• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214411 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หรือผู้สนใจสั่งซื้อข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หรือผู้สนใจสั่งซื้อข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  สามารถติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร.10

1 มิ.ย. 2563 86

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

        วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (WebConference)10

1 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์...กระทรวงกลาโหม สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

กระทรวงกลาโหม สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายตามจุดจำหน่ายที่กระทรวงกลาโหมได้แจ้งไว้ สามารถดาวน์โหลดสถานที่ คลิก>>>พื้นที่จำหน่ายและกระจ่ายผลิตทางการเกษตร หรือดาวน์โหลดด้านล่าง

29 พ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม