• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216058 ยอดเข้าชม

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจจังหวัดระยอง

        วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจจังหวัดระยอง10

29 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือพร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์ผลไม้จังหวัด และรับทราบแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตมังคุด

        วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล10

29 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 5/2563

        วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด10

28 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม