• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205643 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง

 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง ตามที่จังหวัดระยอง10

12 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม