• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218488 ยอดเข้าชม

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 5/2563

        วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด10

28 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน สั่งซื้อปลากะพงแปรรูป

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์...เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร ปลากะพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง 1. ปลากะพงสด10

28 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม