• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219259 ยอดเข้าชม

คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

            วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

28 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “คาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19”

          วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการ “คาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19” ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

26 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม