• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217326 ยอดเข้าชม

ร้านอาหารธงฟ้าอร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด ตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารธงฟ้า

ร้านอาหารธงฟ้า อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารธงฟ้าที่ https://thongfahfood.dit.go.th/ เฟสบุ๊คแฟนเพจ10

3 ส.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในกลุ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สมัครข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับสินค้า GI

ขอเชิญชวน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในกลุ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว) ว่าที่ GI (สินค้าที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา) อนาคต10

3 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานคัดสรรอาหารเด่น งานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน สั่งซื้อ "ลำไยจังหวัดแพร่ พันธุ์อีดอ" ลำไยปลอดสาร เกรด AA+A

ขอเชิญชวน สั่งซื้อ "ลำไยจังหวัดแพร่ พันธุ์อีดอ" ลำไยปลอดสาร เกรด AA+A จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

2 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม