• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212890 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

2 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
จกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทย"

ข่าวดี....สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ หรือต้องการหาข้อมูลการค้าเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเจรจาออนไลน์ (OBM) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทย" จัดระหว่างวันที่10

1 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Start-up Smart SMEs ของดีเมืองระยอง”

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Start-up10

1 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดยโสธร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง (แปลงใหญ่) เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร

1 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม