• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220173 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”ลุยขายข้าวฮ่องกง จัดประชุมทางไกลกับผู้ส่งออก-ผู้นำเข้าเกาะติดสถานการณ์

“พาณิชย์”จัดประชุมทางไกลร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ติดตามสถานการณ์การค้าข้าว เผยฮ่องกงขอบคุณไทยที่ส่งออกข้าวให้ต่อเนื่อง ส่วนไทยยันไม่มีการห้ามหรือจำกัดส่งออก พร้อมจัดส่งข้าวให้เต็มที่ แม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบุหลังโควิด-19 คลี่คลาย จะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวไทยต่อ10

2 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำชี้แจง เรื่อง หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานราชการทราบถึงการกำหนดอายุของหนังสือรับรองและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital10

1 มิ.ย. 2563 44

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หรือผู้สนใจสั่งซื้อข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หรือผู้สนใจสั่งซื้อข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  สามารถติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร.10

1 มิ.ย. 2563 87

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

        วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (WebConference)10

1 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม