• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220679 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์...กระทรวงกลาโหม สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

กระทรวงกลาโหม สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายตามจุดจำหน่ายที่กระทรวงกลาโหมได้แจ้งไว้ สามารถดาวน์โหลดสถานที่ คลิก>>>พื้นที่จำหน่ายและกระจ่ายผลิตทางการเกษตร หรือดาวน์โหลดด้านล่าง

29 พ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจจังหวัดระยอง

        วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจจังหวัดระยอง10

29 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือพร้อมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์ผลไม้จังหวัด และรับทราบแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตมังคุด

        วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล10

29 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม