• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203400 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up10

28 เม.ย. 2563 21

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดระยอง  สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ สามารถกดลิงค์ : https://forms.gle/UyMPZPLzH2o3pKV18

28 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม