• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223379 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวน สั่งซื้อปลากะพงแปรรูป

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์...เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร ปลากะพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง 1. ปลากะพงสด10

28 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

            วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

28 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม