• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220833 ยอดเข้าชม

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “คาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19”

          วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการ “คาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19” ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

26 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 มิถุนายน -10

26 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม