• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218543 ยอดเข้าชม

โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร10

18 พ.ค. 2563 56

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 10

18 พ.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสนับสนุนการสั่งซื้อผลไม้ (ลิ้นจี่) จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่  ราคาจำหน่าย 350/ ตะกร้า (10 กิโลกรัม/ตะกร้า) หมายเหตุ10

15 พ.ค. 2563 73

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.10

15 พ.ค. 2563 78

อ่านเพิ่มเติม