• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

193088 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่15พ.ศ.2563 เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง>>> https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=12&c=27793

1 เม.ย. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน 2563

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานฯ ปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านปฏิบัติการ ของศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

31 มี.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากความต้องการซื้อของประชาชนมีมากขึ้น จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

31 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม