• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204718 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน

ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากโรคระบาด10

22 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
กรมการค้าภายในตรวจโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีพบมีคุณภาพตามมาตรฐาน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรวจโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี พบสถานประกอบการสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้  ด้านเครือซีพีภูมิใจถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้ทำโรงงานหน้ากากอนามัยช่วยแก้ปัญหาประเทศในยามวิกฤต หลังจากที่ “โรงงานซีพีหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย” สร้างเสร็จใน10

21 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม