• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213319 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา จังหวัดนครนายก

ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ เมืองปลาศรีจุฬา” มีการเลี้ยงปลาน้ำจืดและแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวจำหน่าย ดังนี้  - ปลานิลสด ราคาส่ง 33บาท ราคาปลีก 4510

8 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม