• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215598 ยอดเข้าชม

ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา ณ10

7 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชนและพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชนและพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาปีงบประมาณ พ.ศ.10

7 พ.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหาร สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ Food Paradise รวมความอร่อยฯ

***ข่าวประชาสัมพันธ์ *** ขอเชิญชวนเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ “Food Paradise รวมความอร่อย รวมใจ10

5 พ.ค. 2563 90

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาการช่วยเยียวยาสำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ10

5 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม