• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204340 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

21 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสอบถามสถานการณ์การตลาดผลไม้ และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอแกลง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นำโดย10

21 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -เพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหาร -อายุไม่ต่ำกว่า10

20 เม.ย. 2563 124

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจ Move On ระหว่างรอโควิด-19 จบ! รีบมาแหล่งความรู้ออนไลน์ Learn From Home

กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจ Move On ระหว่างรอโควิด-19 จบ! รีบมาแหล่งความรู้ออนไลน์ Learn From Home10

20 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม