• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212573 ยอดเข้าชม

ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

          วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

5 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการฯ

**ประชาสัมพันธ์** ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 พ.ค. 2563 167

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานราชการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถ ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาด 20010

1 พ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม