• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219278 ยอดเข้าชม

ประชุมการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

2 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

2 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
จกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทย"

ข่าวดี....สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ หรือต้องการหาข้อมูลการค้าเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเจรจาออนไลน์ (OBM) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทย" จัดระหว่างวันที่10

1 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Start-up Smart SMEs ของดีเมืองระยอง”

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Start-up10

1 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม