• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222908 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสนับสนุนการสั่งซื้อผลไม้ (ลิ้นจี่) จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่  ราคาจำหน่าย 350/ ตะกร้า (10 กิโลกรัม/ตะกร้า) หมายเหตุ10

15 พ.ค. 2563 73

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.10

15 พ.ค. 2563 78

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 14/2563

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

15 พ.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม