• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

57123 ยอดเข้าชม

มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา

มหกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 2562 พบกันที่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาระยอง10

21 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการตกแต่งแบบไทย หรือแบบไทยร่วมสมัย ซึ่งเปิดบริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai10

21 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน ชลบุรี และตราด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า GI ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน ชลบุรี และตราด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า GI ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว10

21 มิ.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว มีเพียงถั่วฝักยาวรายการเดียวที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 40-42 บาทต่อกิโลกรัม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้า ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า มีเพียง ถั่วฝักยาว10

21 มิ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม