• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223695 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนสั่งซื้อเงาะ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนเงาะจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือ ช่วยชาวสวนเงาะจังหวัดระยอง โดย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนสั่งซื้อเงาะ จำหน่าย กิโลละ 15 บาท10

12 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง

 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยของจังหวัดระยอง ตามที่จังหวัดระยอง10

12 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม