• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216561 ยอดเข้าชม

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี วิธีที่10

27 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(DBD e-Filig)

การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 10

27 เม.ย. 2563 41

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

        วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 10

27 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม