• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218723 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up10

28 เม.ย. 2563 22

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดระยอง  สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ สามารถกดลิงค์ : https://forms.gle/UyMPZPLzH2o3pKV18

28 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2563

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

28 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม