• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219264 ยอดเข้าชม

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (Term10

27 เม.ย. 2563 100

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี วิธีที่10

27 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(DBD e-Filig)

การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 10

27 เม.ย. 2563 41

อ่านเพิ่มเติม