• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213628 ยอดเข้าชม

ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง”

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง10

27 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2563

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

27 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมแนวทางการกระจายผลผลิตผลไม้จังหวัดระยอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมแนวทางการกระจายผลผลิตผลไม้จังหวัดระยอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา10

23 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม