• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222823 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวน เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหาร สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ Food Paradise รวมความอร่อยฯ

***ข่าวประชาสัมพันธ์ *** ขอเชิญชวนเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าประเภทอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการ “Food Paradise รวมความอร่อย รวมใจ10

5 พ.ค. 2563 90

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาการช่วยเยียวยาสำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ10

5 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

          วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

5 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการฯ

**ประชาสัมพันธ์** ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 พ.ค. 2563 167

อ่านเพิ่มเติม