• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215661 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานด้านปฏิบัติการของศูนย์บริหารประสานการปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านปฏิบัติการ ของศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

23 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่10

23 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสั่งซื้อ ทับทิม และ อะโวคาโด

***ข่าวประชาสัมพันธ์*** เชิญชวนสั่งซื้อ ทับทิม และ อะโวคาโด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากสวนเทพพิทักษ์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์10

23 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาแรดสด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากรายบ้านแหมลมหว้า จ.นครสวรรค์

***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาแรดสด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากรายบ้านแหมลมหว้า ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ - ราคาส่ง (ขั้นต่ำ 5010

22 เม.ย. 2563 30

อ่านเพิ่มเติม