• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218835 ยอดเข้าชม

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

        วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 10

27 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง”

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง10

27 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2563

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

27 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม