• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220824 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานราชการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถ ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาด 20010

1 พ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลากะพงขาว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลากะพงขาวของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงให้สามารถระบายผลผลิตได้รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนการผลิต สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่สุรพล10

1 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
**ประชาสัมพันธ์**มาตรการของ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะธนาคารของรัฐที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ10

1 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม