• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222965 ยอดเข้าชม

กล้วยหอมทองปทุม ขึ้นทะเบียน GI เรียบร้อยแล้ว

กล้วยหอมทองปทุม (Hom Thong Pa-Thum Banana) ทะเบียนเลขที่ สช 63100136   ลักษณะเด่นคือ  รูปทรง10

1 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม