• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219032 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาแรดสด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากรายบ้านแหมลมหว้า จ.นครสวรรค์

***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาแรดสด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากรายบ้านแหมลมหว้า ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ - ราคาส่ง (ขั้นต่ำ 5010

22 เม.ย. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “NEA E-Learning Universe”

ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้วางแผนและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “NEA E-Learning Universe” โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบการ “เรียนง่ายได้ทุกที่ ส่งออกได้ทันที องค์ความรู้ดีดี10

22 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ตลาดผลไม้ออนไลน์

ขอเชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ค้าส่ง ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลไม้ ทราบและใช้เว็บไซต์ซื้อขายผลไม้ออนไลน์  (เว็บไซต์ ้http://fruitmark.moc.go.th) เพื่อเป็นการเพื่มช่องทางการตลาดผลไม้ 10

22 เม.ย. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน

ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากโรคระบาด10

22 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม