• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217827 ยอดเข้าชม

เชิญชวน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดยโสธร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง (แปลงใหญ่) เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร

1 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (907,286 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 11.9 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่10

27 ก.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 ก.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครอบรมโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลฯ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครอบรมโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ภายใต้เชื่องาน "เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend10

27 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม