• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203950 ยอดเข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มช่องทางขายสินค้าชุมชน ยังเข้มงวดขายหน้ากากอนามัย,เจลล้างมือเกินราคา

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยล่าสุดมีรถธงฟ้า ที่ตะเวนออกจำหน่ายสินค้าในแหล่งชุมชน หมู่บ้านต่างๆ รวม10

2 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่

         วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ตลาดสดสตาร์ อำเภอเมืองระยอง10

2 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

            วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

2 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม