• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218999 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อปลากระพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อปลากระพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง ***คุณภาพมาตรฐาน GAP กรมประมง*** - ปลากะพงแดดเดียว แบบตัวแล่ผีเสื้อ นน10

15 เม.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒฯ เรื่องการให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มที่ลิงค์ด้านล่าง>>> https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_doc_certifiedcopy_covid19_630410.pdf

15 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
?กรมเจรจาฯ แนะนำเว็บไซต์ใหม่ ค้นหาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA กว่า 300 ฉบับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งข่าวผู้นำเข้า ผู้ส่งออกของไทย สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ findrulesoforigin.org ค้นหาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ที่มีอยู่กว่า 300 ฉบับทั่วโลกได้ ณ10

15 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ณ ตลาดสดในพื้นที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื่องจากในช่วงนี้ความต้องการซื้อไข่ไก่ของประชาชนมีมากขึ้น10

15 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนซื้อดอกทิวลิป รายได้มาจัดซื้อชุดธารน้ำใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โรงแยกก๊าซธรรมชาติ สนับสนุนดอกทิปลิป ให้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้ใจบุญ มีจิตศรัทธา ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำมาจัดซื้อชุดธารน้ำใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-1910

15 เม.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม